Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Thema-webinar: Onderwijs & gewelddadige radicalisering & polarisering

Thema-webinar: Onderwijs & gewelddadige radicalisering & polarisering

Datum
12/03/2021
9:30 - 10:45

Inschrijven is verplicht maar gratis en kan hier.

Onderwijs speelt een belangrijke rol in het Vlaamse beleid ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering: maar liefst 38 van de in totaal 62 acties in het Vlaams actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering uit 2017 vermelden onderwijs als betrokken actor.  In haar evaluatieonderzoek van dat beleid besteedde het Vlaams Vredesinstituut dan ook bijzondere aandacht aan de implementatie van onderwijsgerichte acties en maatregelen voorzien in het Vlaams actieplan.

In dit webinar richten we samen met Lieven Boeve (directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen),  Kevin Goris (voormalig onderzoeker VVI ), Els Jammaers (coördinator Arktos vzw), Emilie Le Roi (aanspreekpunt Departement Onderwijs en Vorming) en  Raymonda Verdyck  (afgevaardigd bestuurder GO!) onze blik op de goede praktijken en succesverhalen, maar ook op de uitdagingen en knelpunten voor een doeltreffende uitvoering van onderwijsgerichte acties in het preventiebeleid rond radicalisering en polarisering.

PROGRAMMA

9u30 – Inleiding
Nils Duquet, directeur Vlaams Vredesinstituut

9u35 –  Onderwijsgerichte maatregelen in het actieplan: een evaluatie door het VVI
Kevin Goris, voormalig onderzoeker Vlaams Vredesinstituut

9u50 – Een blik vanuit het onderwijsveld: Project Connect en de ondersteuning van scholen bij risicogedrag
Els Jammaers, coördinator Arktos vzw

10u00 – Visie over de rol van de school in de preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering
Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen & Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!

10u20 – Beleidsvisie op de rol van het onderwijs in het nieuwe actieplan
Emilie Le Roi, aanspreekpunt Departement Onderwijs en Vorming

10u30 – Q&A

10u45  – Einde

PRAKTISCH
• Vrijdag 12 maart 2021.
• Start: 9u30 – Duur: +/- 75 min.
• Webinar via Zoom, vooraf registreren is verplicht en kan hier.

Er wordt ruimte voorzien voor vragen die via chat gesteld kunnen worden.