Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Lunchseminarie Vlaamse defensie industrie

Datum
21/06/2022
12:15 - 13:45

Locatie
Vlaams Parlement

Op dinsdag 21 juni organiseert het Vlaams Vredesinstituut een seminarie en gesprekstafel over de Vlaamse defensiegerelateerde sector. Aanleiding voor dit seminarie is de publicatie van het onderzoeksrapport De Vlaamse defensiegerelateerde sector doorgelicht.