Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Lunch seminarie: “Sustainable EU funding for European defence cooperation? Accountable and transparent coordination of arms export policies needed!”

Datum
03/12/2019
11:45 - 13:15

Hoe zal het Europees Defensiefonds het wapenexportbeleid in de Europese lidstaten beïnvloeden?
Welke lessen kunnen we trekken uit de wijze waarop vroegere en huidige transnationale wapenprogramma’s zijn omgegaan met wapenexport?
Welke rol is weggelegd voor het Europees Gemeenschappelijk Standpunt over wapenexport in de projecten gefinancierd via het Europees Defensiefonds?
Hoe kunnen transparantie en parlementaire betrokkenheid gegarandeerd en versterkt worden in de complexe domeinen van veiligheid, defensie en wapenexport binnen de EU?

Met de oprichting van het Europees Defensie Fonds (EDF) voorziet de EU-begroting voor het eerst directe financiële steun voor militaire onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Hoewel het primaire doel van dit fonds het stimuleren van Europese defensiesamenwerking is, brengt het EDF ook diverse uitdagingen met zich mee voor de Europese praktijk inzake wapenexportcontrole.

Op 3 december 2019 publiceert het Vlaams Vredesinstituut een nieuw rapport “Sustainable EU funding for European defence cooperation? Accountable and transparent coordination of arms export policies needed!”. In dit rapport bespreekt het Vredesinstituut welke uitdagingen deze Europese defensiesamenwerking met zich meebrengt, op de eerste plaats voor de intra-Europese samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen uit verschillende lidstaten, maar vooral voor de latere extra-Europese export van de te ontwikkelen wapensystemen. Op basis van eerdere ervaringen met wapenexport in eerdere en huidige transnationale samenwerkingsverbanden voor de ontwikkeling van wapensystemen, trekt deze paper twee lessen voor een meer duurzame defensiesamenwerking.

Naast het belang van goede afspraken rond de export van de toekomstige wapensystemen, waarin alle betrokken lidstaten betrokken worden, benadrukt deze paper het belang van transparantie en parlementaire betrokkenheid. Specifiek in de context van het EDF is een goede samenwerking en afstemming tussen het Europees parlement en de nationale parlementen nodig voor een duurzame en verantwoordelijke defensiesamenwerking.

Naar aanleiding van deze publicatie organiseert het Vlaams Vredesinstituut op 3 december 2019 een lunchseminarie in het Vlaams Parlement. Op dit seminarie zal Diederik Cops, auteur van deze publicatie, de belangrijkste bevindingen ervan voorstellen.

Daarna zullen drie respondenten elk vanuit hun eigen invalshoek reflecteren over de resultaten en conclusies van deze paper. Eran Nagan, toekomstig voorzitter van de COARM-werkgroep van de Europese Raad, zal reflecteren over de wijze waarop COARM, als het Europese overlegplatform inzake wapenexport, zich zal verhouden tot het EDF.

dr. Raluca Csernatoni (gastprofessor Instituut voor Europese Studies, VUB & gastonderzoeker Carnegie Europe) gaat vervolgens in op de uitdagingen en mogelijkheden inzake transparantie en parlementaire betrokkenheid bij de Europese defensiesamenwerking en het EDF.

Tom Nijs, jurist bij de dienst Controle Strategische Goederen (departement Buitenlandse Zaken) zal tot slot kort stilstaan bij de uitdagingen die het EDF stelt voor de Vlaamse beleidsvorming.

Wij kijken er alvast naar uit om u te mogen ontvangen.

Programma

11u45-12u10
Onthaal van de deelnemers en lichte lunch
12u10- 12u15 
Welkom
Elke Devroe (Directeur, Vlaams Vredesinstituut)
12u15-12u35
Presentatie van de belangrijkste onderzoeksresultaten
Diederik Cops, Senior onderzoeker Vlaams Vredesinstituut
12u35-12u50
Dhr. Eran Nagan, Toekomstig voorzitter van COARM (Europese dienst voor extern optreden)
12u50-13u05
dr. Raluca Csernatoni (Carnegie Europe & Instituut voor Europese Studies, VUB)
13u05- 13u20
Dhr. Tom Nijs, dienst Controle Strategische Goederen (departement Buitenlandse Zaken)
13u20-13u45
Mogelijkheid tot vragen vanuit het publiek
(Gemodereerd door directeur Elke Devroe)

Praktische informatie

Wanneer? dinsdag 3 december om 11u45
Waar? Ijzerenkruisstraat 99, Brussel, Vlaams Parlement: zaal Rik Wouters

De voertaal van het lunchseminarie is het Engels.

Een lichte lunch zal worden aangeboden aan de deelnemers van dit seminarie.

Inschrijven is mogelijk tot woensdag 27 november via volgende link.