Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Lunch seminar ” Pacifisme: verleden, heden, toekomst”

Datum
16/01/2020
11:45 - 13:30

Het pacifisme en de vredesbewegingen hebben een roemrucht verleden. In de loop van de 19e en 20e eeuw groeiden ze uit tot een kracht van formaat, zowel in de nationale als de wereldpolitiek. Het pacifisme was populair, met een hoogtepunt in de jaren tachtig toen betogingen tegen kernrakketten honderdduizenden mensen trokken. Na het einde van de Koude Oorlog hebben het pacifisme en het vredesactivisme aan (aantrekkings-)kracht moeten inboeten. Vandaag leven we opnieuw in een tijd van toenemende globale spanningen en polarisatie. Klassieke tradities in het denken over oorlog en vrede zoals de rechtvaardige oorlogstheorie zijn door ontwikkelingen in de wereldpolitiek onder druk komen te staan. In de vredesstudies gaat daarom opnieuw aandacht naar het pacifisme als alternatief. Een aantal vragen vinden tijdens dit seminarie een antwoord.

Is er nood aan een heropleving van het pacifisme als wereldpolitieke praktijk?
Hoe kan het pacifisme geherdefinieerd worden in het licht van de hedendaagse wereldpolitieke context?
Hoe kan het opnieuw politieke actie en institutionele ordeningen inspireren?

Op 16 januari 2020 organiseert het Vlaams Vredesinstituut een lunchseminarie om samen met beleidsmakers, praktijkexperts en academici te reflecteren over deze vragen.

Prof. dr. Jorg Kustermans (Universiteit Antwerpen) presenteert in een keynote uiteenzetting de inzichten uit Pacifism’s Appeal. Ethos, History, Politics (Palgrave MacMillan, 2019), een recent boek dat hij samen met Tom Sauer, Dominiek Lootens en Barbara Segaert redigeerde.

Dr. Amélie Verfaillie, onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut, licht de eerste resultaten van haar onderzoeken toe en schetst een stand van zaken van het veld van vredesstudies. Ze zal ook ingaan op hedendaagse en toekomstige uitdagingen.

Filip Reyniers, directeur van het onderzoekscentrum IPIS en bestuurder van het Vlaams Vredesinstituut reflecteert op de geboden inzichten.

Wij kijken er alvast naar uit om u te mogen ontvangen.

Programma

11u45-12u15
Onthaal van de deelnemers met lichte lunch
12u15- 12u20 
Welkom door Dr. Elke Devroe (Directeur, Vlaams Vredesinstituut)
12u20-12u50
Uiteenzetting door Prof. dr. Jorg Kustermans (Universiteit Antwerpen) over verleden en toekomst van het pacifisme
12u50-13u00
Toelichting bij het onderzoeksproject “Vredesonderzoek: een stand van zaken” door Dr. Amélie Verfaillie, onderzoeker Vlaams Vredesinstituut
13u00-13u15
Reactie door Filip Reyniers, directeur IPIS en lid van de Raad van Bestuur van het Vlaams Vredesinstituut
13u15- 13u30
Mogelijkheid tot vragen vanuit het publiek
(Gemodereerd door senior onderzoeker Maarten Van Alstein)

Praktische informatie

Wanneer? Donderdag 16 januari om 11u45.
Waar? Vlaams Parlement, Zuilenzaal. Ingang via IJzerenkruisstraat 99, Brussel.
De voertaal van het seminarie is het Nederlands. Aan de deelnemers wordt een lichte lunch en koffie aangeboden.

Inschrijven is mogelijk tot 11 januari via volgende link