Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Lezing: Het einde van vrede? (met Maarten Van Alstein)

Datum
14/12/2023
10:00 - 11:30

We leven in turbulente tijden. In Oekraïne en het Midden-Oosten laait het geweld op. In Congo, Jemen en vele andere landen gaat de oorlog onverminderd door, terwijl de spanningen tussen de grootmachten toenemen. Ook in de eigen samenleving neemt de onrust toe. Gewelddadig extremisme blijft aan de orde van de dag, veel mensen maken zich zorgen over polarisatie. En ook in ons persoonlijke en professionele leven worden we geconfronteerd met grote – té grote – conflicten. Aan de familietafel, op de werkplek of sociale media leiden controversiële thema’s als gender, klimaat en migratie met de regelmaat van de klok tot bitse discussie. Is het einde van vrede in zicht?

In deze lezing op de teamdag van de 1e lijnsmedewerkers van het Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen verkent onderzoeker Maarten Van Alstein verkent hoe we kunnen omgaan met conflict en wat vrede kan betekenen in ons dagelijkse leven, de democratische samenleving en de wereldpolitiek.