Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Workshop “From Controversy to an Open Dialogue in the Classroom?”

Datum
02/10/2019
13:30 - 14:45

Locatie
Artevelde University College Ghent - Department of Social work

Op 2 oktober 2019 geeft Dr. Elke Devroe in Gent een workshop over controverse in het klaslokaal en hoe dit om te zetten in open dialoog. Deze workshop kadert binnen de Kick-Off Meeting georganiseerd door Interreg Orpheus (Offline and Online Radicalisation Prevention Holding back Extremism and Upholding Security) aan de Artevelde Hogeschool te Gent.