Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Lezing ‘Controverse in de klas’, vormingsdag radicalisering en polarisering, Kazerne Dossin en GO!

Datum
12/02/2019
Hele dag

In het kader van vormingsdagen over radicalisering en polarisatie geeft onderzoeker Maarten Van Alstein op 6 december en 12 februari in Kazerne Dossin lezingen over hoe leerkrachten moeilijke gesprekken kunnen aangaan met leerlingen en een open en democratisch klasklimaat kunnen bewerkstelligen.

Meer informatie vindt u hier.