Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Lezing ‘Conflict en polarisering: inzichten en strategieën’ (met Maarten Van Alstein)

Datum
02/05/2023
9:45 - 11:00

Keynote-lezing door onderzoeker Maarten Van Alstein op de inspiratiedag van vzw Uilenspel over polarisatie en verbinding

https://www.uilenspel.be/nl/inspiratiedag