Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Les over illegale wapenhandel en gewapende conflicten

Datum
26/02/2019
11:00 - 12:45

Locatie
VU Amsterdam

Op 26 februari zal onze onderzoeker Nils Duquet een les geven aan de VU Amsterdam over illegale wapenhandel en gewapende conflicten.