Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Keynote-toespraak op de studiedagen “Holocausteducatie, Kamp Westerbork: Leren uit het verleden?, Westerbork, Nederland

Datum
15/06/2018
0:00

Lesgeven over de Holocaust is gecompliceerd. Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork organiseert op 15 en 16 juni 2018 Holocausteducatiedagen om aan leraren handvaten aan te bieden om verdieping aan te brengen in hun lessen, gebruik te maken van diverse bronnen, en gezamenlijk na te denken over de mogelijkheden en risico’s van het leren over de Holocaust. Onderzoeker Maarten Van Alstein geeft een key note met als thema ‘Leren uit het verleden?’

https://kampwesterbork.nl/nl/onderwijs/studiedagen/index.html#/index