Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Keynote speech “Conflict & polarisatie” – Slotconferentie – ‘CQ+ De-escalating polarisation in Europe’ (met Maarten Van Alstein)

Datum
24/10/2023
9:00 - 10:30

Onderzoeker Maarten Van Alstein verzorgt een key note over conflict en polarisatie op de slotconferentie van het Europese ‘CQ+ De-escalating polarisation in Europe’ project. Meer info vind je hier.