Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Introductie ‘Omgaan met diversiteit en controverse in tijden van polarisering’

Datum
17/12/2018
Hele dag

Het Onderwijsnetwerk Antwerpen organiseert op 17 december een introductiedag over ‘Omgaan met diversiteit en controverse in tijden van polarisering’ om Antwerpse scholen kennis te laten maken met het vormingsaanbod. Onderzoeker Maarten Van Alstein stelt er ons boek ‘Omgaan met controverse en polarisatie in de klas’ voor.

Niet elk conflict op school is polarisatie. Maar daarom is de uitdaging niet minder groot. Hoe moet je reageren op heftige of haatdragende uitspraken? Hoe geef je les over gevoelige thema’s in het leerplan? Hoe voer je gesprekken over controversiële onderwerpen zonder dat de klas opvliegt? Samen met Maarten Van Alstein gaan de deelnemers op zoek naar richtingwijzers en tips over het aangaan van moeilijke gesprekken en het bewerkstelligen van een open en democratisch gespreks-klimaat.

Maarten Van Alstein is senior onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut. In zijn onderzoek focust hij op vredesopvoeding, conflicthantering, controverse en polarisatie. Hij is historicus en volgde een opleidingen in bemiddeling.

 

https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/onderwijsnetwerk-antwerpen-0/introdu…