Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Globsec-webinar: “How To Map The Ikhwan’s Presence In An Uncharted Region?”

Datum
25/05/2020
16:00 - 18:00

Op 25 mei geeft Annelies Pauwels een lezing op de webinar “How To Map The Ikhwan’s Presence In An Uncharted Region?”, georganiseerd door GLOBSEC en Counter Extremism Project (CEP). Hierbij lanceren ze hun studie die tracht de activiteiten van de Muslim Brotherhood in Midden- en Oost-Europa in kaart te brengen. Annelies bespreekt de opkomst van de politieke islam in zijn verschillende vormen in West-Europa.

“Herbekijk hier de webinar: https://www.youtube.com/watch?v=f5RqrLxAr5s”.