Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Gastcollege ‘Illicit arms trade and violent conflict’ – Vrije Universiteit Amsterdam

Datum
15/02/2022
Hele dag

Locatie
Vrije Universiteit Amsterdam

Op vraag van de Vrije Universiteit Amsterdam geeft directeur Nils Duquet een gastcollege over de link tussen illegale wapenhandel en gewelddadige conflicten in de lessenreeks ‘Transnational crimes and conflict’.

In de lezing illustreert Nils de belangrijke rol die illegale wapenhandel en de proliferatie van kleine en lichte wapens speelt in gewelddadige conflicten en terrorisme met voorbeelden uit Nigeria, het Midden Oosten, Noord-Afrika en Europa. Hij wijst daarbij onder meer op de belangrijke rol die wapenexportcontrole kan spelen in de preventie van geweld en gewapende conflicten wereldwijd.