Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Controversy and polarisation: insights and strategies

Datum
14/09/2022
9:30 - 12:00

Interactieve lezing over polarisatie en conflicthantering, InFlOOD project, Universiteit Antwerpen