Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Conflict en polarisatie: inzichten en strategieën

Datum
15/11/2022
10:00 - 12:00

Intervisie en gedachtewisseling met consulenten van het Agentschap Integratie en Inburgering met deelnamen van onze onderzoeker Maarten Van Alstein.