Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Conflict en polarisatie: inzichten en strategieën

Datum
02/12/2022
11:00 - 12:30

Workshop door onderzoeker Maarten Van Alstein op Frictiefest, een studiedag over polarisatie van Avansa Oost-Brabant, het Wij-zijnetwerk, VVSG en AgII.

Voor meer informatie klik hier.