Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Boekvoorstelling ‘Srebrenica overleven’

Datum
29/10/2019
18:30 - 21:30

Locatie
De Schelp

Het Vlaams Vredesinstituut, Kazerne Dossin en Uitgeverij Polis stellen op 29 oktober het boek ‘Srebrenica Overleven’  van Hasan Hasanović voor. Op 11 juli 1995 werd de Bosnische stad Srebrenica, op dat moment een veilige enclave van de Verenigde Naties, ingenomen door de Bosnisch-Servische troepen van Ratko Mladić. Meer dan achtduizend Moslimjongens en -mannen werden daarop vermoord. Het was de grootste genocide in Europa sinds de Holocaust.

De Bosnische Moslim Hasan Hasanović was getuige van de val van Srebrenica, waarbij zijn tweelingbroer en zijn vader werden omgebracht. In Srebrenica overleven vertelt hij het aangrijpende verhaal van zijn familie voor, tijdens en na de Joegoslavische burgeroorlog, die in de jaren negentig de hele Balkan verscheurde. Zijn getuigenis is een must-read voor iedereen die wil begrijpen hoe een genocide opnieuw kon plaatsvinden in Europa.

Naast het persoonlijk verhaal van de auteur, laten we ook Jan Pronk aan het woord, Nederlands Minister voor Ontwikkelingssamenwerking ten tijde van de genocide in Srebrenica. Elke Devroe, directeur van het Vlaams Vredesinstituut, heet de deelnemers welkom en schetst in haar inleiding de bestaande samenwerkingsverbanden tussen de kazerne Dossin en het Vlaams Vredesinstituut. Zij zal ons doorheen de avond begeleiden. Christophe Busch, directeur van Kazerne Dossin, sluit af met een lezing over hoe lessen trekken vanuit het verleden voor hedendaagse inzichten in polarisatie.

Inschrijven via knop reserveren onderaan
Inkom Vlaams Parlement langs Ijzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel

Programma
• 18.30: ontvangst
• 19.00: welkom door Elke Devroe, directeur Vlaams Vredesinstituut
• 19.10: getuigenis Hasan Hasanović, auteur van Srebrenica Overleven (Engelstalig)
• 19.35: muzikaal intermezzo
• 19.40: tussenkomst door Dhr Jan Pronk, Nederlands minister van Ontwikkelingssamenwerking ten tijde van de Val van Srebrenica
• 20.00: muzikaal intermezzo
• 20.00: afsluiter door Christophe Busch, directeur Kazerne Dossin
• 20.10-21.30: receptie

Meer info over het boek: https://www.polis.be/srebrenica-overleven.html

Sprekers

Hasan Hasanović (1975) is vertaler en curator van het Srebrenica-Potočari Memorial and Cemetery. Hij informeert jaarlijks duizenden bezoekers van het herdenkingscentrum en reist de wereld rond om in scholen en universiteiten over de genocide te praten. Zijn boek Surviving Srebrenica wordt ook vertaald in het Italiaans en het Duits.

Jan Pronk bekleedde verschillende ministerfuncties in Nederland, en was ook adjunct-secretaris-generaal van de Conferentie voor Handel en Ontwikkeling van de Verenigde Naties. Hij werd Professor aan het Instituut voor Sociale Studies in Den Haag, en leidde de vredesmissie van de Verenigde Naties in Soedan. In 1995 was Jan Pronk Nederlands Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, op het moment dat Nederlandse militairen de VN-enclave in Srebrenica moesten beschermen. Enkele dagen na de val van Srebrenica bezocht hij Bosnië en maakte hij geschokt melding van een genocide. In 2002 viel de Nederlandse regering waar Jan Pronk deel van uitmaakte, na de publicatie van een
onderzoeksrapport over de verantwoordelijkheid van Nederland in het drama van Srebrenica.

Elke Devroe is directeur van het Vlaams Vredesinstituut, dat onderzoek verricht naar wapenexport, vredes- en herinneringseducatie, radicalisering, polarisatie en extremisme. Elke is doctor in de criminologische wetenschappen (Vrije Universiteit Amsterdam – Universiteit Gent). De titel van haar PHD ‘A swelling culture of control:  de genese en toepassing van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties in België (2012, uitgeverij Maklu) beschrijft 25 jaar veiligheidsbeleid in België (1985-2010) met specifieke aandacht voor uitsluitingsmechanismen in de publieke ruimte. Elke was van 2012-2018 hoofddocent aan de Universiteit Leiden in Den Haag, waar ze doceerde in de internationale master ‘Crisis and security management’. Ze publiceerde onlangs een boek ‘Policing European metropolises: The politics of security in city regions’ (Routledge) over de invloed van de positie van de burgemeester en samenstelling van de gemeentelijke coalitie op grootstedelijk beleid. Expertise in de onderzoeksdomeinen: spanningen in de publieke ruimte, radicalisering en politiesystemen en modellen in de EU.

Christophe Busch is directeur van Kazerne Dossin, het Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten. Hij is master in de Criminologische Wetenschappen en in de Holocaust- en Genocidestudies. Hij heeft ervaring in forensische psychiatrie en specialiseerde zich verder in dadergedrag bij collectief geweld. In 2015 startte hij een netwerkorganisatie van experten inzake radicalisering en extremisme. Kazerne Dossin herinnert niet alleen, maar wil ook leren uit het verleden. Ze verspreidt expertise rond polarisatie via verschillende initiatieven, zoals herinneringsreizen in de Balkan, een internationaal netwerk en een website voor professionals en het brede publiek in Vlaanderen.

Reservatie

Reserveringen voor dit evenement zijn gesloten