Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Algemene Vergadering Parlementair Forum SALW

Datum
28/11/2018 - 29/11/2018
0:00

De algemene vergadering van het Parlementair Forum voor handvuurwapens en lichte wapens zal op 28 en 29 november 2018 in het Vlaams Parlement plaatsvinden, in samenwerking met het Vlaams Vredesinstituut.

Het Parlementair Forum voor handvuurwapens en lichte wapens (het Forum) is een uniek wereldwijd netwerk van ongeveer 250 parlementsleden met uiteenlopende partijpolitieke standpunten uit meer dan 80 verschillende landen of regionale entiteiten in Afrika, Azië, Europa, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. De ‘theory of change’ is meebouwen aan vreedzamere en meer ontwikkelde samenlevingen via parlementaire acties tegen gewapend geweld om de menselijke veiligheid te verhogen. Hiertoe doet het Forum een beroep op de twee actiepijlers van het Forum, beleidsvorming en capaciteitsopbouw, met speciale aandacht voor de drie belangrijkste taken van een parlementariër: wetgeving, toezicht en bewustmaking.

Het Forum werd in 2002 opgericht op basis van een initiatief van Latijns-Amerikaanse, Zweedse en Spaanse politici. Sinds zijn oprichting heeft het Forum bijgedragen tot de versterking van het wetgevend kader voor wapenbeheersing, heeft het bij de parlementsleden het inzicht vergroot in SALW-gerelateerd geweld, dat wil zeggen geweld met handvuurwapens en lichte wapens (Small Arms and Light Weapons), en heeft het meegewerkt aan de ontwikkeling van best practices voor de terugdringing en preventie van geweld.

Door parlementsleden uit verschillende landen en werelddelen samen te brengen voor een uitwisseling van standpunten, kennis en ideeën, wil het forum een cruciale stap zetten in de richting van internationale vrede en veiligheid. Naast maatschappelijke organisaties, regeringsfunctionarissen en internationale organisaties, spelen parlementariërs immers een centrale rol in dit proces: zij stimuleren en onderbouwen openbare debatten, werken mee aan beleidsontwikkeling en ‑uitvoering, houden toezicht op regeringsinitiatieven en controleren de aan de openbare veiligheidssector toegekende budgetten.

 

Op 28 en 29 november zal het Parlementair Forum voor handvuurwapens en lichte wapens in Brussel zijn algemene vergadering houden, dit dankzij de vruchtbare samenwerking met het Vlaams Vredesinstituut.

Op 28 november zal een thematisch seminar worden georganiseerd dat nader ingaat op relevante beleidsgerichte thema’s rond SALW-beheersing.

Op 29 november vindt de algemene vergadering plaats.

Dit evenement is enkel op uitnodiging.

 

Indien u wenst deel te nemen of indien u vragen heeft, kan u terecht op het secretariat@parlforum.org of het telefoonnummer (+46) 8 653 25 43.

 

Meer info

http://parliamentaryforum.org/2018/09/04/general-assembly-in-brussels-coming-up-…