Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Webinar – Oekraïne: Obstakels voor vrede

Publicatiedatum: 01/06/2022

De catastrofale gevolgen van de oorlog in Oekraïne laten weinigen onberoerd. Vele mensen vragen zich ook af hoe we nog uit deze spiraal van geweld kunnen raken. Het Vlaams Vredesinstituut wil een onderbouwde bijdrage leveren aan deze broodnodige denkoefening.

Dat deden we door op 31 mei 2022  tijdens een toegankelijk webinar de blik op de lange termijn te richten en een aantal obstakels in beeld te brengen die duurzame vrede in Oekraïne in de weg staan.

De geïnteresseerde luisteraar krijgt allereerst meer inzicht in de geopolitieke context van het Oekraïense conflict en in het moeilijke onderhandelingsproces.  Daarvoor konden we rekenen op Laurien Crump van de Universiteit van Utrecht. Als expert  in de multilaterale diplomatie en Europese veiligheid tijdens de Koude Oorlog, gaf zij de voorbije maanden al talloze malen tekst en uitleg in de Nederlandse en Vlaamse media.

Vervolgens namen we nog drie mogelijke hinderpalen voor duurzame vrede onder de loep.  We bekeken met Ludo De Brabander (Vrede VZW) de invloed van de Europese veiligheidsstructuurNils Duquet (directeur van het Vlaams Vredesinstituut) gaf inzicht in de impact van de massale aanwezigheid van wapens en Heleen Touquet (Universiteit Antwerpen) putte onder meer uit haar ervaring uit de Balkanoorlogen van de jaren ’90 om inzicht te verschaffen in de rol van oorlogstrauma’s en het belang van en de moeilijkheden bij de registratie van oorlogsmisdaden.