Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Webinar: 15 jaar Wapenwet in België – uitdagingen en oplossingen.

Publicatiedatum: 09/06/2021

Naar aanleiding van de vijftiende verjaardag van de Wapenwet organiseerde het Vlaams Vredesinstituut een webinar met experts Emmy Vanhees (Provinciale wapendienst Limburg), Mary-Ann De Beuckelaer (Federale Wapendienst), Christophe Dhondt (Politiezone Vlas) en Diederik Cops & Nils Duquet (Vlaams Vredesinstituut). Justitieminister Vincent Van Quickenborne gaf een slotbeschouwing.