Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Veiligheidstechnologie: innovatief, maar niet zonder risico