Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Jaarrapport: Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2011