Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

De Vlaamse defensiegerelateerde industrie in beeld

In een nieuw rapportDe defensiegerelateerde industrie in Vlaanderen: doorlichting van een sector op scherp – neemt het Vlaams Vredesinstituut de volledige defensiegerelateerde sector in Vlaanderen onder de loep. De belangrijkste conclusies: De Vlaamse defensiegerelateerde sector staat op een kantelpunt en blijkt heel wat groter en diverser dan uit de vergunde wapenexport kan worden afgeleid. Onderstaande kaart – met een overzicht en de kenmerken van de defensiegerelateerde bedrijven in Vlaanderen – illustreert dit.

Top 10 bedrijf naar defensiegerelateerde tewerkstelling
  • Top 10 bedrijf naar defensiegerelateerde tewerkstelling
Met illustratie
  • Met illustratie