Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Spelregels voor wapenhandel

Publicatiedatum: 01/03/2016

Wapens zijn instrumenten voor gebruik van geweld of dreiging met geweld. Daarom is controle op de handel in vuurwapens, wapensystemen en onderdelen van massavernietigingswapens een belangrijke maatregel voor de preventie van geweld en
gewapend conflict. Dit boek geeft een overzicht van de regels voor wapenhandel, behandelt de samenhang tussen verschillende ontwikkelingen en toont hoe internationale afspraken doorwerken in wet- en regelgeving.

Het boek ‘Spelregels voor wapenhandel’ wil de lezer een antwoord bieden op vragen zoals: Welke regels voor controle op wapenhandel zijn internationaal afgesproken? Welke rol speelt de Europese Unie hierin? Wat is er specifiek voor de Belgische en Vlaamse case? Op welke manier worden veiligheidsimplicaties, economische belangen en ethische aspiraties tegen
elkaar afgewogen?

Lezers met belangstelling voor politiek en internationale relaties, beleidsmedewerkers en personen actief in de sector krijgen in dit boek een globaal overzicht van – maar ook inzicht in – de controle op de buitenlandse handel in wapens.

 

Lees hier een hoofdstuk:

Inleiding
De VN en wapenbeheersing
De bijdrage van informele exportcontroleregimes en andere initiatieven
De rol van de Europese Unie
Evolutie van de controle op buitenlandse wapenhandel in België
Het regulerend kader voor wapenhandel in Vlaanderen
Regulering van handel in producten voor tweeërlei gebruik in Vlaanderen
Besluit spelregels voor wapenhandel
Noten