Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vraag & Antwoord: De aanpak van gewelddadig extremisme

Waarom plegen mensen extremistisch geweld? Hoe kan dit geweld voorkomen worden en hoe kunnen daders terug in de samenleving geïntegreerd worden? Zoals onderzoeker Lore Colaert toelichtte in het boek ‘Deradicalisering: wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid’, is radicalisering een complexe puzzel, met vele ingangen en enkele mogelijke uitgangen. Door terroristische aanslagen op Europees grondgebied door ‘home-grown’ daders staat de radicaliseringproblematiek sinds het midden van de jaren 2000 op de Europese beleidsagenda. In Vlaanderen nam de aandacht voor radicalisering een vlucht toen in 2013 bleek dat een disproportioneel aantal jongeren naar Syrië trok om mee te strijden met gewelddadig jihadistische groeperingen. In 2015 ontwikkelde de Vlaamse overheid een actieplan omtrent de preventieve aanpak van gewelddadig extremisme. Onderzoekers Lore Colaert, Yamina Berrezzeg en Kevin Goris, evalueren dit actieplan. We stellen hen er in deze Q&A Deradicalisering enkele vragen over.