Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Twee nieuwe stagiairs bij het Vlaams Vredesinstituut

Bij het Vlaams Vredesinstituut mochten we met Patrick Senft en Floris Van Doorn de voorbije weken twee nieuwe stagiairs verwelkomen.

Patrick Senft zit momenteel in zijn laatste jaar Veiligheidsstudies aan de Universiteit van Leiden. Parallel deed hij ervaring op in de analyse van wapens, munitie en gewapende grond- en lange afstandsconflicten.

Tijdens zijn periode bij het Vlaams Vredesinstituut zal hij zich bezighouden met onderzoek naar wapenhandel en – gebruik. Daarbij zal de focus liggen op de studie van afwending van wapens van het legale naar het illegale circuit en op de relatie tussen wapengeweld en wapenhandel.

Ook Floris van Doorn begon aan zijn onderzoeksstage bij het Vlaams Vredesinstituut. Hij rondde in 2018 zijn master in ‘international relations theory’ af aan de London School of Economics. Sindsdien deed hij ervaring op bij verschillende onderzoeksinstituten in Praag, Tartu (Estland), en Sarajevo op het gebied van internationale vraagstukken omtrent migratie, integratie, en Europees buitenlands beleid. Momenteel schrijft hij een promotievoorstel over het Europese Noodfonds voor Afrika (EUTF).

Bij het Vlaams Vredesinstituut zal hij zich focussen op onderzoek naar de Vlaamse diplomatie, en in het bijzonder met de wijze waarop het Vlaams Parlement hier zelf in de toekomst invulling aan kan geven.