Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Terugblik op 2018

Op 2 april stelde het Vlaams Vredesinstituut zijn jaarverslag voor. Uittredend directeur Tine Destrooper en pas aangetreden directeur Elke Devroe stonden stil bij de verwezenlijkingen van het Vlaams Vredesinstituut. Ze benadrukten het belang van de focus op onderzoek, publieke zichtbaarheid en de inbedding in het parlement. Het vertrekt immers vanuit de concrete, en vaak
complexe problemen van beleidsmakers. Lees hier de terugblik op 2018.