Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Nieuwe site wij-zij.be bundelt tools, tips en achtergrond rond polarisatie

wij-zij.be beantwoordt vragen over polarisatie

Polarisatie is meer dan een modewoord, maar een mechanisme dat zowel een verrijking als bedreiging vormt voor onze samenleving. Om de kennis over dit fenomeen te vergroten, lanceert het polarisatie-netwerk wij-zij nu de website wij-zij.be. Ook het Vlaams Vredesinstituut leverde vanuit de eigen expertise inhoudelijke input. De site is een ondersteunende tool voor al wie meer wil weten over het thema of professioneel aan de slag wil met polarisatieproblemen.

Online kennisplatform

Polarisatie raakt alle geledingen van de samenleving. Daarom ondersteunt wij-zij.be zowel onderwijsprofessionals, ambtenaren, politiemedewerkers én betrokkenen uit het maatschappelijk middenveld in hun professionele praktijk. Op de site vinden ze tools, tips én praktijkvoorbeelden op maat. Voor inhoudelijke verdieping zijn er links naar onderzoek en opleidingen, net als de gegevens van ondersteunende partners waarbij je terecht kan voor meer  begeleiding op maat.

Het Wij-Zij-project

Het wij-zij-project is ontstaan vanuit de wil om een netwerk en hub te creëren rond polarisatie. De leden uit het netwerk voelen immers sterk hoe de nood én de vraag groeit naar een duurzaam antwoord op polarisatieproblemen, controverses en conflicten. De voornaamste doelstelling is dan ook om tools en strategieën te verspreiden die hiervoor een professioneel houvast kunnen bieden.

Het netwerk wordt gedragen door Kazerne Dossin, het Vlaams Vredesinstituut, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Universiteit Gent, het Koninklijk Atheneum Antwerpen, het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie, Democratische Dialoog, het Fonds Aurore Ruyffelaere en het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Alle info: wij-zij.be