Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Moedige voordracht van Professor Lois Bibbings tijdens de Elfnovemberlezing


Lois Bibbings

Een grote opkomst afgelopen zondag 10 november 2019 voor de Elfnovemberlezing met Lois Bibbings (Professor in de Rechten, Gender en Geschiedenis aan de Universiteit van Bristol) als gastspreker. Zij vertelde over groepen en individuen die tijdens de Eerste Wereldoorlog op verschillende manieren oorlog weigerden of zich ertegen verzetten. Hierbij kwamen zowel gewetensbezwaarden die de verplichte militaire dienst weigerden, als soldaten die vertrokken zonder verlof of aan muiterij deden als vrouwelijke vredesactivisten aan bod. Deze moedige lezing deed ons nadenken over hoe we geschiedenis en verzet bekijken en gebruiken na de Eeuwherdenking in ons hedendaags leven.

“Geen koninginnen, troonopvolgers of officieren bij ons. Wij hebben geen idiote ceremonies, geen patriottisme en geen propaganda nodig. Gewoon de belofte die we aan onszelf, aan elkaar en aan de komende generaties doen om van de wereld een minder gewelddadige plek te maken” (Glenton, Guardian, 24 september 2015 – vrije vertaling).

“No Queens, no heirs or officers involved. No daft ceremonies, no patriotism or propaganda needed. Just a pledge made by each of us to ourselves, to one another and to the generations who will follow to make the world a less violent place” (Glenton, Guardian, 24 September 2015).

De gehele voordracht vindt u hier.