Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vlaams beleid en VN-resolutie 1325 inzake vrouwen, vrede en veiligheid

Nota in antwoord op de vraag van het Vlaams Parlement (Parl. St. Vl. Parl. ,2004-05, nr. 68/5) “om een algemene stand van zaken te maken over de manier waarop het Vlaamse beleid uitvoering geeft en kan geven aan resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad en tevens na te gaan wat de lacunes en obstakels zijn voor de uitvoering ervan en hoe die kunnen worden verholpen”.

Download dit bestand