Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Transparantie in de rapportage over de Vlaamse buitenlandse wapenhandel

Op regelmatige basis licht de Vlaamse Regering het Vlaams Parlement in over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor de invoer, uitvoer en doorvoer van militaire goederen. Een evaluatie van de gebruikte rapporteringswijze in die periodieke verslagen dringt zich op, aangezien deze verslagen cruciaal zijn voor de parlementaire controle op het Vlaamse wapenexportbeleid. Het Vlaams Vredesinstituut formuleert in een adviesnota aan het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering enkele concrete voorstellen om tot een verhoogde transparantie in de rapportage te komen.

 

Download dit bestand