Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Overheidssteun aan militaire projecten in Vlaanderen

In het kader van zijn decretale opdracht om voorbereidend onderzoek te verrichten dat een basis moet vormen voor een Vlaamse vredeseconomie, neemt het Vlaams Vredesinstituut een standpunt in met betrekking tot Vlaamse overheidssteun aan projecten met een militaire finaliteit. Na een analyse van het bestaande instrumentarium adviseert het Vredesinstituut de Vlaamse overheid om geen overheidsmiddelen te besteden aan militaire projecten en pleit het voor een betere parlementaire controle op economische overheidssteun.

 

Download dit bestand