Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2017

Publicatiedatum: 01/10/2018

Vlaanderen is een Europees koploper met betrekking tot publieke transparantie over wapenexport. Bijgevolg roept het Vredesinstituut in zijn adviesnota de Vlaamse regering op om ambitieuzer te zijn, en de publieke transparantie van haar wapenexportbeleid ook op Europees niveau ingang te doen vinden. Vlaanderen kan een rolmodel zijn op vlak van publiek rapportage door gegevens over de totale effectieve uitvoer van militaire goederen beschikbaar te stellen. Het Vredesinstituut pleit voor betere informatie-uitwisseling en samenwerking tussen EU-lidstaten in functie van de controle op het eindgebruik van militair materieel. Dit kan eveneens zowel de efficiƫntie als de effectiviteit van de Vlaamse exportcontrolesystemen ten goede komen. Ook roept het Vredesinstituut de Vlaamse Parlementsleden op om het Europese optreden van de Vlaamse overheid ter zake actiever op te volgen.

Download dit bestand