Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2017

Naar jaarlijkse gewoonte formuleert het Vlaams Vredesinstituut een advies bij het jaarverslag Vlaamse buitenlandse wapenhandel van de Vlaamse regering.  Dit jaarverslag zal op 11 december door minister-president Geert Bourgeois voorgesteld worden in het Vlaams Parlement.

Vlaanderen is een Europees koploper met betrekking tot publieke transparantie over wapenexport. Bijgevolg roept het Vredesinstituut in zijn adviesnota de Vlaamse regering op om ambitieuzer te zijn, en de publieke transparantie van haar wapenexportbeleid ook op Europees niveau ingang te doen vinden. Vlaanderen kan een rolmodel zijn op vlak van publiek rapportage door gegevens over de totale effectieve uitvoer van militaire goederen beschikbaar te stellen. Het Vredesinstituut pleit voor betere informatie-uitwisseling en samenwerking tussen EU-lidstaten in functie van de controle op het eindgebruik van militair materieel. Dit kan eveneens zowel de efficiëntie als de effectiviteit van de Vlaamse exportcontrolesystemen ten goede komen. Ook roept het Vredesinstituut de Vlaamse Parlementsleden op om het Europese optreden van de Vlaamse overheid ter zake actiever op te volgen.

Naast het advies publiceert het Vredesinstituut een bijhorende factsheet die de meest opvallende tendensen in de omvang en aard van de Vlaamse buitenlandse wapenhandel aantoont.  In 2017 keurde de Vlaamse regering voor 107 miljoen euro aan wapenexportvergunningen goed. Er werden echter ook 9 vergunningen voor buitenlandse wapenhandel geweigerd, vooral wanneer een risico op mensenrechtenschendingen bestond.

In de allereerste Engelstalige policy brief van het Vlaams Vredesinstituut worden de concrete maatregelen besproken die Vlaanderen – en andere EU-lidstaten – kunnen nemen om de transparantie en informatie-uitwisseling over wapenexport tussen de lidstaten te verbeteren. De policy brief is gepubliceerd in het licht van het reviewproces van het Gemeenschappelijk Standpunt van de EU over wapenuitvoercontroles.

 

Download dit bestand