Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies over tijdelijke handelsbeperkende maatregelen voor de export van militair materieel, civiele vuurwapens, munitie en ordehandhavingsmateriaal

De commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement won het advies van het Vlaams Vredesinstituut in over de mogelijkheden en criteria voor een Vlaams onholdbeleid.
In dit advies formuleert het Vredesinstituut aandachtspunten waarmee de decreetgever rekening moet houden bij een juridische verankering van tijdelijke beperkende handelsmaatregelen.

 

Download dit bestand