Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies over het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over de wapenhandel in 2012

Het Vredesinstituut heeft advies uitgebracht aan het Vlaams Parlement over het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over wapenhandel in 2012. Het instituut vraagt meer klaarheid over de toepassing van het Wapenhandeldecreet en meer inspanningen om het werkelijk eindgebruik van militair materieel te achterhalen.

 

Download dit bestand