Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies over de markering van munitie

Naar aanleiding van een wetsvoorstel dat in de Senaat werd ingediend tot wijziging van de wapenwet van 8 juni 2006 en naar aanleiding van de groeiende aandacht voor de controle van munitie in het internationale debat over controle op wapenhandel, heeft het Vlaams Vredesinstituut een advies geformuleerd met betrekking tot het markeren en traceren van munitie in Belgisch en internationaal perspectief.

Download dit bestand