Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies over de doorvoer van strategische goederen

Publicatiedatum: 19/11/2013

Het Vredesinstituut heeft doorgelicht hoe Vlaanderen de doorvoer van wapens controleert. De Vlaamse regelgeving blijkt te haperen. Het Vredesinstituut pleit in zijn advies voor een omvattende juridische basis en voor controle die gestuurd wordt door gedegen risicoanalyses.

Download dit bestand Download dit bestand