Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies over de bestrijding van illegale vuurwapens in België

Het Vredesinstituut roept de federale overheid op de strijd tegen illegale wapens in ons land op te voeren. Vooral in het versterken van operationele capaciteiten en beter datamanagement is vooruitgang noodzakelijk. Ook Europees kan België een voortrekkersrol spelen.

 

Download dit bestand