Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies over bestaande goede praktijken inzake de regelgeving en het vergunningsbeleid voor handel in militair materieel vanuit EU-lidstaten

Publicatiedatum: 13/12/2016

Dit advies is gebaseerd op het onderzoeksrapport Vlaamse wapenexportcontrole in Europa, dat eveneens in de commissie voorgesteld werd. Het heeft betrekking op het wetgevend kader, het vergunningsbeleid en de uitvoering van dit beleid in Vlaanderen.

Download dit bestand