Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies inzake de preventie van vuurwapengeweld in België

Publicatiedatum: 08/06/2022

België  is – ondanks een daling sinds 2006 van het aantal vuurwapendoden – allesbehalve immuun is voor vuurwapengeweld. Vooral niet-dodelijk vuurwapengeweld blijft in België sterk ondergerapporteerd. Uit navraag bij gespecialiseerde politiediensten blijkt dat ook steeds meer criminelen, in het bijzonder in het drugsmilieu, meer toegang hebben tot vuurwapens en er niet voor terugdeinzen om met vuurwapens te dreigen of te verwonden. De capaciteit om deze of nieuwe vormen van vuurwapengeweld op te volgen hinkt echter achterop. Met een nieuw rapport en advies brengt het Vlaams Vredesinstituut belangrijke blinde vlekken en aandachtspunten voor België in beeld.

In een bijhorende advies pleit het Vlaams Vredesinstituut daarom onder andere voor:

Download dit bestand