Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies bij het voorstel van richtlijn betreffende de liberalisering van de Europese defensiemarkt

Met het “voorstel van richtlijn betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Europese Gemeenschap” wil de Europese Commissie de Europese defensiemarkt liberaliseren en harmoniseren. Het Vredesinstituut heeft in een adviesnota terzake begrip voor de vraag naar vereenvoudiging en harmonisering van het vergunningssysteem voor intracommunautaire wapenhandel. Het grootste bezwaar is echter dat de liberalisering van de interne markt niet vergezeld wordt door een gemeenschappelijk Europees beleid voor wapenhandel met derde landen. Dit komt noch het principe van gelijke concurrentie, noch het beheersen van risico’s voor vrede en veiligheid ten goede.

 

Download dit bestand