Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies bij het jaarlijkse verslag van de Vlaamse regering aan het Vlaams Parlement over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie

Publicatiedatum: 24/10/2023

Het Vlaams Vredesinstituut geeft een advies (Download hier het integrale advies) bij de cijfers uit het Jaarverslag Wapenhandel 2022 van de Vlaamse Regering.

Meer analyse van de cijfers vind je hier. 

De krachtlijnen van het advies

In 2022 bedroeg de vergunde uitvoer van defensiegerelateerde goederen vanuit Vlaanderen 412 miljoen euro, een enorme stijging ten opzichte van 2021 (149 miljoen euro). Nu de oorlog in Oekraïne als katalysator werkt voor nieuwe nationale en Europese defensieprogramma’s, moet Vlaanderen de controlemechanismen drastisch herdenken.

Onder Europese druk en onder het mom van veiligheid en economische opportuniteiten dreigen in Vlaanderen immers andere belangrijke toetsstenen zoals mensenrechten, conflictpreventie en vrede ondergesneeuwd te raken.

Vlaanderen kan belangrijke regelgevende stappen zetten, bijvoorbeeld door het toepassingsgebied van het Vlaams Wapenhandeldecreet aan te passen en de bestaande, Vlaamse interpretatie van de bepaling ‘onderdelen specifiek aangepast of ontwikkeld voor militair gebruik’ in lijn te brengen met de praktijken in andere Europese landen.

Voor de Dienst Controle Strategische goederen worden de uitdagingen de komende decennia ook enorm. Daar moet dus blijvend in geïnvesteerd worden. Maar ook de nieuwe en traditionele defensiegerelateerde bedrijven en onderzoeksinstellingen zélf hebben een belangrijke rol te spelen.

Advies Jaarverslag Wapenhandel