Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies bij het jaarlijkse verslag van de Vlaamse regering aan het Vlaams Parlement over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie

Publicatiedatum: 04/10/2022

Nu er via nieuwe federale mechanismen (bvb. de nieuwe Belgische ‘Defensie, Industrie en Research Strategie’  – DIRS) en internationale samenwerkingen enorme investeringen in defensie gepland worden, is de kans reëel dat Vlaanderen hefbomen verliest om eigen keuzes te maken over defensiegerelateerde goederen.

In een nieuw advies lijst het Vlaams Vredesinstituut urgente stappen op die Vlaanderen kunnen helpen om een eigen beleid te blijven voeren dat ook het risico op een ongewenste wapenwedloop beperkt.

Advies Verslag Wapenhandel 2021