Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies bij de International Declaration on Flanders Fields

Publicatiedatum: 22/12/2010

Als onderdeel van het herdenkingsproject 100 jaar Eerste Wereldoorlog plant de Vlaamse overheid om samen met gelijkgezinde buitenlandse partners een ‘International Declaration on Flanders Fields’ te ondertekenen, waarin wordt opgeroepen tot de duurzame verankering van de herdenking van WOI. Op vraag van het Vlaams Parlement nam het Vlaams Vredesinstituut de tekst van deze verklaring onder de loep.

 

Download dit bestand