Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2011

Publicatiedatum: 23/05/2012

Dit rapport analyseert op basis van deze beschikbare cijfers de aanvragen voor Vlaamse in, uit- en doorvoervergunningen voor militair materieel. Daarbij worden niet enkel de totaalcijfers behandeld, maar ook de aard en bestemming van deze handelsstromen. Evoluties en trends worden geduid, en ook enkele opmerkelijke bestemmingslanden van Vlaamse wapenexport worden tegen het licht gehouden. (Dit rapport bestaat ook in het Engels)


Locatie: Brussel

Download dit bestand