Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Policy brief ‘Versterking van de wapenuitvoercontroles door betere informatie-uitwisseling’

Publicatiedatum: 21/11/2018

Het Vlaams Vredesinstituut lanceert een nieuw publicatieformaat: onze eerste beleidsbrief. In deze beleidsinstructies wil het instituut een diepgaande en grondige analyse combineren met een reeks specifieke aanbevelingen om de bevindingen en conclusies van deze analyse aan te pakken.

In de nieuwe beleidsbrief getiteld ‘versterking van EU-wapenuitvoercontroles door betere informatie-uitwisseling’ bespreekt Diederik Cops, onderzoeker aan het Vlaams Vredesinstituut, een aantal specifieke initiatieven die genomen moeten worden in het kader van de huidige evaluatie van de implementatie en de uitvoering van de doelstellingen van het gemeenschappelijk standpunt van de EU over wapenuitvoer. In deze beleidsbrief beschrijven en contextualiseren we dit beoordelingsproces eerst. In een tweede stap worden specifieke suggesties en aanbevelingen geformuleerd om de uitwisseling van informatie over wapenexporten te versterken, zowel in openbare rapportage-instrumenten als tussen lidstaten.

download (pdf)


Locatie: Brussel

Download dit bestand