Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Project INSIGHT

Doelstelling

Project INSIGHT wil geweld in de samenleving voorkomen door het op zicht op vuurwapengeweld in de Europese Unie structureel te verbeteren. Het middel: een online kennisplatform waarop alle informatie met betrekking tot vuurwapengeweld in de Europese Unie wordt gecentraliseerd.

Het platform verzamelt:

Op basis van deze dataverzameling zullen we acht onderzoeksrapporten schrijven over actuele thema’s van vuurwapengeweld in Europa. Daarnaast geven landennota’s per lidstaat een globaal beeld weer van de situatie van vuurwapengeweld in dat land en worden maandelijkse trendrapporten gegenereerd.

Dit online kennisplatform biedt beleidsmakers, politiemensen, strategisch analisten, onderzoekers en andere belanghebbenden toegang tot datagedreven en empirisch onderbouwde informatie over vuurwapengeweld in de Europese Unie. Op basis van deze informatie kunnen de betrokken actoren een adequater en effectiever beleid uitwerken en gerichter inzetten op operationele interventies.

Samenwerking

Project INSIGHT wordt gefinancierd door de Europese Commissie en gecoördineerd door het Vlaams Vredesinstituut.

De overige partners in dit project zijn:  

Dit project wordt verder ook ondersteund door de Belgische Federale Politie, Europol , European Firearms Experts, de Nederlandse Nationale Politie en het South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC)