Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Nieuwe Europese studie: Meer samenwerking nodig om vuurwapens uit handen van terroristen te houden

18/04/2018

Misdadigers raken in verschillende Europese landen makkelijker aan vuurwapens dan vroeger. Maar ook terroristen hebben via hun connecties in het misdaadmilieu steeds meer toegang tot vuurwapens op de zwarte markten, zelfs tot oorlogswapens.
Dat zijn enkele vaststellingen uit het eindrapport van Project SAFTE, dat de terroristische toegang tot illegale vuurwapenmarkten in Europa onderzoekt. Het rapport, gefinancierd door de Europese Commissie, wordt vandaag gepubliceerd door het Vlaams Vredesinstituut.

De jongste jaren zijn bij verschillende types van terroristische netwerken aanzienlijke hoeveelheden vuurwapens in beslag genomen, inclusief oorlogswapens. Het is voor criminelen en terroristen makkelijker dan vroeger om aan sommige types vuurwapens te komen als gevolg van toegenomen smokkel uit post-conflictlanden en wettelijke achterpoortjes inzake gedeactiveerde wapens en makkelijk converteerbare alarmpistolen.

Connecties in het milieu
In de meeste Europese landen hebben vooral zware criminelen toegang tot oorlogswapens. Maar nu die wapens steeds meer opduiken op de Europese zwarte markten, wordt het ook voor kleinere criminelen makkelijker om ze in handen te krijgen. “Als het voor criminelen makkelijker is om zich zware wapens aan te schaffen, dan wordt het dat ook voor terroristen met de juiste criminele connecties”, stelt Nils Duquet, senior onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut. Vooral jihadi-terroristen op zoek naar vuurwapens vertrouwen vaak op hun oude criminele connecties, die vaak dateren van voor hun radicalisering. “Terroristen die niet de juiste criminele connecties hebben, of die actief zijn in landen waar geen sterke criminele vuurwapenmarkt bestaat, moeten meer risico’s nemen om aan wapens te komen. Constante druk op de criminele wapenmarkten maakt de pakkans dan ook een stuk groter.”

Wat het beleid kan doen
Het onderzoek van Project SAFTE toont aan dat meer samenwerking en afstemming nodig is, zowel tussen als binnen Europese landen. Enkel zo is het mogelijk constante druk uit te oefenen op de criminele wapenmarkten. Een eerste stap is het sluiten van achterpoortjes in de nationale wetgevingen. Tegelijk moet blijvend geïnvesteerd worden in de gespecialiseerde handhavingsdiensten. Het opsporen van de verschillende actoren in illegale vuurwapenhandel moet verder de prioriteit krijgen. Daarvoor is dan weer een goede beeldvorming nodig: informatie moet verzameld, geregistreerd en gedeeld worden. Bovengenoemde beleidsmaatregelen tegen illegale wapenhandel dragen concreet bij tot de strijd tegen terroristische aanslagen met vuurwapens, maar zullen ook de vuurwapencriminaliteit in het algemeen helpen voorkomen.

De onderzoeksrapporten

De onderzoeksrapporten van Project SAFTE zijn online beschikbaar (in het Engels) op
http://projectSAFTE.eu/publications
Download ook onze factsheets op
http://projectSAFTE.eu/fact-sheets

Over Project SAFTE
Project SAFTE (Studying the Acquisition of illicit Firearms by Terrorists in Europe) is een internationaal onderzoeksproject gefinancierd door de Europese Commissie. Het onderzoek gebeurde door een internationaal netwerk van vuurwapenexperten, en werd gecoördineerd door het Vlaams Vredesinstituut.
http://projectSAFTE.eu

Contact
Voor meer informatie:

Nils Duquet
Senior researcher Vlaams Vredesinstituut
T: +32 2552 4592
M: +32 494 218583
Nils.duquet@vlaamsparlement.be