Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Europese wapenexport naar het Midden-Oosten bereikt recordniveau

21/01/2014
Het Vlaams Vredesinstituut keek pas bekend gemaakte officiële cijfers over de Europese wapenhandel in. Daaruit blijkt dat de EU-lidstaten in 2012 voor bijna 40 miljard euro wapenexport toelieten. Dat is een stijging met 6% t.o.v. 2011. België blijkt opnieuw de grootste exporteur van militaire vuurwapens naar het Midden-Oosten.

Europese wapenexport stijgt
Uit het meest recente rapport van de werkgroep van de Europese Unie voor de handel in conventionele wapens (COARM), blijkt dat de EU-lidstaten in 2012 wapenexportlicenties hebben uitgereikt ter waarde van 39,9 miljard euro. Dat is een stijging met ruim 6% ten opzichte van recordjaar 2011.

België staat Europees op de 7e plaats met een vergunde wapenexport van 969,7 miljoen euro in 2012, ongeveer evenveel als voorgaande jaren.

De exportvergunningen naar het Midden-Oosten stegen met ruim een vijfde
Terwijl de export naar andere EU-landen afneemt, stijgt de Europese wapenexport naar het Midden-Oosten, Latijns- en Noord-Amerika en Oceanië. De economische crisis zorgt immers voor dalende defensiebudgetten in de EU en Europese defensiebedrijven gaan verder op zoek naar andere afzetmarkten.

Door de regionale wapenwedloop in het Midden-Oosten, springt vooral die regio in het oog. De EU-lidstaten vergunden in 2012 voor 9,7 miljard euro wapenexportvergunningen naar het Midden-Oosten. Dit komt neer op een kwart van de totale Europese wapenexport. Het is bovendien een opvallende stijging met 22% ten opzichte van 2011 en met 46% ten opzichte van 2010. Nooit werden in de EU meer wapenvergunningen uitgereikt voor het Midden-Oosten dan in 2012.

Wapenwedloop door regionale machtsstrijd
De opstanden in de Arabische wereld spelen een rol in de stijgende wapenexport naar het Midden-Oosten, maar vooral de geostrategische belangen in de regio. Saoedi-Arabië, Iran en Israël zijn in een regionale machtsstrijd verwikkeld en bewapenen zich daarom sterk. Ook kleinere spelers als Oman, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten breiden hun wapenarsenaal aanzienlijk uit. Vooral Frankrijk, Duitsland en Italië zijn de Europese leveranciers van wapens aan het Midden-Oosten.

Ook in ons land werden in 2012 meer vergunningen uitgereikt voor wapenexport naar het Midden-Oosten. Het gaat om export ter waarde van 384 miljoen euro in 2012. Dit is 26% meer ten opzichte van 2011 en 147% meer ten opzichte van 2010.

België blijft grootste exporteur van militaire vuurwapens naar het Midden-Oosten
België is een grote exporteur van vuurwapens en munitie naar het Midden-Oosten. In 2012 ging het om 105,5 miljoen euro vergunningen voor vuurwapens en 128,9 miljoen euro voor munitie. Dit is respectievelijk 40% en 29% van de totale Europese export van deze wapens naar de regio. België is daardoor de belangrijkste Europese exporteur van vuurwapens en de tweede belangrijkste exporteur van munitie (na Frankrijk) naar die regio. Deze Belgische export wordt vrijwel volledig gerealiseerd door FN Herstal, dat volledig in handen is van het Waals Gewest.